Türk Kızılayın stoklarında bulunan kan stoklarının tükenmeye yönelmesi sonucunda, Ege Böle Kan Merkezi Müdürlüğünce yayımlanan yazının içeriği şu şekildedir:

        Sorumluluk sahamızda bulunan 132 hastanenin kan ihtiyacının tamamı Bölge Kan Merkezimiz tarafından karşılanmaktadır. Bununla beraber olağanüstü durumlarda
hazırlıklı olmak için kan stoklarının güçlü tutulması gerekmektedir. Zira kan alındıktan sonra, kullanıma hazır hale gelene kadar geçen süre 6-8 saattir. Türk Kızılayı Ege
Bölge Kan Merkezi, 365 gün 24 saat boyunca kan depolarını kritik seviyenin üzerinde tutarak, hem 132 hastanenin kan ihtiyacını karşılamayı hem de yaşanabilecek
olağanüstü durumlara hazırlıklı olmayı hedeflemektedir.
        
        Ancak yaşanan olumsuz hava şartları, soğuk ve yağışlı havanın bölgemizi etkisi altına almasıyla azalan kan bağışlan nedeniyle kan stok seviyemiz kritik sınırlara
inmiştir. Kana ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınları mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin yaşanmaması ve her an olağanüstü durumlara hazırlıklı olabilmek için
toplumuzda kan bağışı konusunda farkındalık yaratabilmek amacıyla desteklerinizi istiyoruz.